ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

uncategeorized

სოციალური ინოვაციების შესახებ

რას ნიშნავს სიციალური ინოვაციები და როგორ ქმნიან მას საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ინოვაციას ბევრნაირი და ხშირად საკმაოდ

ვინ არის სოციალური მეწარმე

ვინ არის სოციალური მეწარმე, როგორ დავახასიათებთ მას და რატომ უკავშირდება სოციალური მეწარმეობა ინოვაციას თუ ცვლილებას.

Co-creation – ორმაგი ბრილიანტი

Co-creation – ორმაგი ბრილიანტი რა არის თანაშექმნა (Co-creation) ? თანაშექმნა გულისხმობს სხვადსახვა აქტორების თანამშრომლობას საერთო

კანვასის ბიზნეს მოდელი

კანვასის ბიზნეს მოდელი   “ბიზენსადამიანებს არამხოლოდ უკეთ უნდა ესმოდეთ დიზაინერების,  არამედ ისინი თავად უნდა გახდნენ

სატესტო სიახლე

გავრცელებული მოსაზრებით, Lorem Ipsum შემთხვევითი ტექსტი სულაც არაა. მისი ფესვები ჯერკიდევ ჩვ. წ. აღ-მდე 45