ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

კანვასის ბიზნეს მოდელი
ვიდეო კანვასის ბიზნეს მოდელის შესახებ
Co-creation - ორმაგი ბრილიანტი
Co-creation - ორმაგი ბრილიანტი
ვიდეო Co-creation-ორმაგი ბრილიანტი
სოციალური მეწარმეობის შესახებ
სოციალური მეწარმეობის შესახებ
ვიდეო სოციალური მეწარმეობის შესახებ
სოციალური ინოვაციების შესახებ
სოციალური ინოვაციების შესახებ
იხილეთ, ვიდეო სოციალური ინოვაციების შესახებ

ჩვენს შესახებ

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა წარმოადგენს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ახალ ინიციატივას, რომლის მიზანია სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართული ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობა. პლატფორმა დაეხმარება „სოციალურ ინოვატორებს“ ახლებური და მდგრადი გამოსავლების ძიების პროცესში. სწორედ ასეთი ადამიანები გვესახებიან სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების ახალ თაობად, რომლებიც ცდილობენ ინოვაციური სოციალური მეწარმეობის მიდგომით დღევანდელი სამყაროს წინაშე მდგარი სისტემური პრობლემების მოგვარებას.

საინტერესო

ალბერტ ბანდურას თვითეფექტურობის კითხვარი

გაიგეთ, რამენად თვითეფექტური ხართ ალბერტ ბანდურას თვითეფექტურობის კითხვარის მეშვეობით

სოციალური მეწარმეობის საზღვრები

სტენფორდის სოციალური ინოვაციების რევიუს სტატია გვთავაზობს მოსაზრებას თუ სად გადის ზღვარი სოციალურ სერვისებს, სოციალურ მეწარმეობასა და და სოციალურ აქტივიზმს შორის და ამ პრიზმაში გვეხმარება სოციალური მეწარმეობის და ზოგადად სოციალური ინტერვენციების კონცეფციის უკეთ აღქმას.

აქტუალური

სრულად
ჩართე

„ჩართე“ საქველმოქმედო ონლაინ პლატფორმაა, რომლის შემქმნელები ცდილობენ საქართველოში ყველა ადამიანს

სრულად
ბათუმის აბილიტაციისა და განვითარების ცენტრი

ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა განკუთვნილია შვიდ წლამდე ასაკის განვითარების დარღვევის

სრულად
მწვანე საჩუქარი

მწვანე საჩუქარი ქართული სოციალური საწარმოა, რომელიც 2017 წელს დარეგისტრირდა. დამფუძნებლებს

ვებინარები

კონკურსი

კონკურსის გამოცხადებამდე დარჩა:

დღე

საათი

წუთი