ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

რესურსები

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის ზრდის სტრატეგიები – სივრცითი და ინსტიტუციური განზომილება

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის ზრდის სტრატეგიები – სივრცითი და ინსტიტუციური განზომილება იხილეთ ბმულზე

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

წიგნი “კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი” მომზადდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის

ტრანსფორმაციული სცენარების შემუშავება ზოგადი განათლების სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მაგალითებზე ბრაზილიაში

ვრცლად “ტრანსფორმაციული სცენარების შემუშავება ზოგადი განათლების სექტორისა  და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მაგალითებზე ბრაზილიაში” იხილეთ ბმულზე

სოციალური ინოვაცია: შედარებითი პერსპექტივები

წიგნში, “სოციალური ინოვაცია: შედარებითი პერსპექტივები”, ყურადღება გამახვილებულია ერთ პრიორიტეტულ ასპეტზე: სოციალური ინოვაცია, გაგებულია როგორც ორგანიზაციის