ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ვებინარები

სოციალური ინოვაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

დისკუსიის მთავარი თემაა თუ რა სარგებელის მოტანა შეუძლია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სოციალური ინოვაციებისა და სამეწარმეო მიდგომების გააზრებას და მათ დანერგვას. შეხვედრის სტუმარი, მაიკ ზაუდერდაუნი, მენეჯმენტის განვითარების ფონდის (MDF,) მმართველი დირექტორი, ისაუბრებს სოციალური ინოვაციების პოტენციური დადებითი გავლენის შესახებ.

 

სოციალური ინოვაციები და ინტელექტუალური საკუთრება​

ვებინარზე ანა დალაქიშვილი, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრობს ინოვაციური იდეების საკუთრების უფლების საკითხებზე,  როგორც სავტორო უფლებების, ისე ინტელექტუალური საკუთრების სხვა ობიექტების დაცვის არსებული მექანიზმებზე და მათი გამოყენების პირობებზ.

მწვანე მეწარმეობა და დაფინანსების შესაძლებლობა

CTC და CENN , EU4Youth – “სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება მწვანე ზრდისთვისა (SEED)” და “სოციალური ინოვაციების პლატფორმის (SIP)” პროგრამის ფარგლებში, წარმოგიდგენთ ონლაინ სემინარს თემაზე: “მწვანე მეწარმეობა და დაფინანსების შესაძლებლობა”.

სად არის სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის ადგილი გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებშისოციალური ინოვაციების პლატფორმა სოციალურ საწარმოთა ალიანსთან თანამშრომლობით წარმოგიდგენთ ვებინარს თემაზე: სად არის სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის ადგილი გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში

სოციალური ლაბორატორია - თანაშექმნა ცვლილებებისთვის

კონსულტაციისა და  ტრენინგის ცენტრი სოციალურ ინოვაციების პლატფორმასთან ერთად წარმოგიდგენთ ვებინარს: სოციალური ლაბორატორია – თანაშექმნა ცვლილებებისთვის.