ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

სოციალური ინოვაციების კონკურსი

სოციალური ინოვაციების კონკურსი

სოციალური ინოვაციების კონკურსი გამოცხადდება 2020 წლის 1 სექტემბერს.

დეტალურად კონკურსის შესახებ ინფორმაციას, გაეცანით ბმულზე: https://bit.ly/2OoS0rR

  • Date: 2020-09-01