ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

კონკურსი

სოციალური ინოვაციების იდეების კონკურსი გრძელდება და ახალი კონკურსი გამოცხადდება 2021 წლის ზაფხულში!

კონკურსის შესახებ

სოციალური ინოვაციების კონკურსი წარმოადგენს სოციალური ინოვაციების პლატფორმის ერთ-ერთი კომპონენტს და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში  საზოგადოებრივი გამოწვევეის საპასუხოდ სამეწარმეო იდეების წახალისებასა და განვითარებას.