ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

კონკურსი

კონკურსის შესახებ

სოციალური ინოვაციების კონკურსი წარმოადგენს სოციალური ინოვაციების პლატფორმის ერთ-ერთი კომპონენტს და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში  საზოგადოებრივი გამოწვევეის საპასუხოდ სამეწარმეო იდეების წახალისებასა და განვითარებას.

სააპლიკაციო ფორმა

გთხოვთ, იხილოთ სააპლიკაციო ფორმა