ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ქვიზები

ლიდერობის ტესტი

წინამდებარე ტესტის მიზანია თქვენთვის მეტად დამახასიათებელი მართვის /ლიდერობის სტილის განსაზღვრა და, აგრეთვე, იმის დადგენა, თუ