ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

კანვასის ბიზნეს მოდელი
ვიდეო კანვასის ბიზნეს მოდელის შესახებ
Co-creation - ორმაგი ბრილიანტი
Co-creation - ორმაგი ბრილიანტი
ვიდეო Co-creation-ორმაგი ბრილიანტი
სოციალური მეწარმეობის შესახებ
სოციალური მეწარმეობის შესახებ
ვიდეო სოციალური მეწარმეობის შესახებ
სოციალური ინოვაციების შესახებ
სოციალური ინოვაციების შესახებ
იხილეთ, ვიდეო სოციალური ინოვაციების შესახებ

ჩვენს შესახებ

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა წარმოადგენს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ახალ ინიციატივას, რომლის მიზანია სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართული ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობა.
პლატფორმა დაეხმარება „სოციალურ ინოვატორებს“ ახლებური და მდგრადი გამოსავლების ძიების პროცესში. სწორედ ასეთი ადამიანები გვესახებიან სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების ახალ თაობად, რომლებიც ცდილობენ ინოვაციური სოციალური მეწარმეობის მიდგომით დღევანდელი სამყაროს წინაშე მდგარი სისტემური პრობლემების მოგვარებას.

მიმდინარე კონკურსები

სოციალური ინოვაციების კონკურსი

ბლოგების კონკურსი

სოციალური ინოვაციებზე ბლოგების კონკურსის მიზანია სოციალური ინოვაციებისა და სოციალური მეწარმეობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, წარმატებული პრაქტიკების გაცნობა და სოციალური ინოვაციებისადმი ინტერესის გაზრდა.

საინტერესო

მეწარმეობის ზოგადი კომპეტენციების საზომი ტესტი

ტესტი ეფუძნება სამეწარმეო საქმიანობის ძირითად ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს: ძლიერი მოტივაცია, რაც მოიცავს წარმატებისა და ავტონომიურობის მაღალ საჭიროებას; რისკის გამოთვლა და კონტროლის შიდა ლოკუსი.

რა არის "სოციალური" სოციალურ ინოვაციებში?

ინოვაციების შესახებ დისკუსიები ტექნოლოგიებისა და ეკონომიკის სფეროში ახალი არ არის, თუმცა, შედარებით ახალია მსჯელობა სოციალურ ინოვაციებზე. საინტერესო კითხვები ისმება სხვადასხვა მიმართულებით.

აქტუალური

სრულად
Dream a dream – ოცნების ოცნება

როდესაც ბავშვები და ახალგაზრდები იზრდებიან მზრუნველ გარემოში, სადაც ოჯახები და

სრულად
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი (www.lsgindex.org ) თვითმმართველობებში დასაქმებული და კარგი მმართველობის

სრულად
პირველი ნაბიჯი

„პირველი ნაბიჯი“. „პირველი ნაბიჯი“ მუშაობს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების ფსიქო-სოციალურ

ვებინარები

კონკურსი

კონკურსში განცხადებების შემოტანამდე დარჩა:

დღე

საათი

წუთი