ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ცვლილებების განმახორციელებელთა თაობა

ლარა კარტონის და ტობიას ანდრესონის ნაშრომს “ცვლილებების განმახორციელებელთა თაობა” დეტალურად იხილეთ ბმულზე