ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ტომას კილმანის კონფლიქტების მართვის ტესტი

დაადგინეთ თქვენი ქცევის სტილი კონფლიქტის პირობებში ტომას კილმანის ტესტის მეშვეობით

ტომას კილმენის ტესტი (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) ) დაგეხმარებათ გაანალიზოთ თქვენი ქცევა კონფლიქტურ სიტუაციაში , გახდეთ უფრო მოქნილი კონფლიქტის მართვის დროს.

ჩამოთვლილია დებულებათა 30 წყვილი, რომელიც აღწერს ქცევის სტილს. ყოველი წყვილიდან უნდა შემოხაზოთ მხოლოდ ერთი დებულება, რომელიც დამახასიათებელი თქვენი ქცევისათვის. არჩევანი უნდა გააკეთოთ იმ შემთხვევაშიც, როდესაც წყვილიდან არც ერთი დებულება არ ესადაგება თქვენს წარმოდგენას საკუთარ თავზე. ასეთ შემთხევაში აირჩიეთ ქცევის სტილი, რომელიც შედარებით უფრო ახლოა თქვენთვის.