ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა სტუმრად მწვანე ინოვატორების ბანაკში

15 მაისს, სოციალური ინოვაციების პლატფორმა ესტუმრა CENN-ის მიერ ირგანიზებულ მწვანე ინოვატორების ბანაკს ბულაჩაურში, სადაც პანელური დისკუსიის ფარგლებში ახალგაზრდებს გავუზიარეთ სასარგებლო ინფორმაცია ჩვენი პროექტისა და იდეების დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ. პანელურ დისკუსიაში ასევე მონაწილეობდნენ CSRDG, სოციალურ საწარმოთა ალიანსი და Mercy Corps.