ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ონალინ თვითმართული კურსი – სოციალური ინოვაციები ცვლილებებისთვის

წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ ონლაინ თვითმართულ კურსს “სოციალური ინოვაცია ცვლილებებისთვის”!

კურსზე დეტალურად გაეცნობით ინოვაციის განმარტებას, მის საზღვრებს, დიფუზიასა და სასიცოცხლო ციკლს;

კურსის ფარგლებში საშუალება გექნებათ გაეცნოთ სოციალური მეწარმეობის ფენომენს და სამეწარმეო როლს;

კურსის მეშვეობით ასევე გაეცნობით ცვლილებების თეორიის კონცეფციასა და შედეგების ჯაჭვს”.

კურსის გასავლელად საჭიროა ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე რეგისტრაცია – www.ctconline.ge.

#გადაწყვიტეახლებურად#ახალიიდეებიგანვითარებისთვის