ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

კანვასის ბიზნეს მოდელი სოციალური მეწარმეებისათვის – გიორგი მაღლაფერიძის ბლოგი

“კანვასის ბიზნეს მოდელი სოციალური მეწარმეებისათვის” – გიორგი მაღლაფერიძის ბლოგი იხილეთ ბმულზე: CTC – canvas