ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

თანაშექმნა სოციალური ცვლილებებისა და ინოვაციისთვის – მეთოდოლოგიური გზამკვლევი

თანა-შექმნა სოციალური ცვლილებებისა და ინოვაციისთვის – მეთოდოლოგიური გზამკვლევი იხილეთ ბმულზე