ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ადამიანზე ორიენტირებული და სისტემებზე ფოკუსირებული დიზაინი

იხილეთ ვრცლად სტატია “ადამიანზე ორიენტირებული და სისტემებზე ფოკუსირებული დიზაინი” ბმულზე